Aktuální nabídka IT školení

Lektor: Ing. Vladimír Macek, Scripteo, s.r.o.

Objednejte si úspěšná IT školení, kde je důraz kladen na praktičnost, experimentování a konkrétní použití ve vaší firmě. Pokud jste jednotlivec, můžete se přidat k občas vypisovaným otevřeným školením. Dejte o sobě vědět kontaktním formulářem. Samotná školení přizpůsobím vašim potřebám a požadavkům. Školení probíhá v uvolněné a příjemné atmosféře. V současné době nabízím tato školení:

Dvě v jednom: Python + Django

Během 3 dnů probereme to podstatné z Pythonu, co i třeba samouci přeskočí a pak jim chybí. Ve druhé části přejdeme velmi praktickou formou k seznámení a zprovoznění webové aplikace ve frameworku Django.

Více informací… nebo projevit zájem… (kontaktní formulář)

Python, programovací jazyk pro každého!

Ideální délka školení: 3 dny

Během 3 dnů získají účastníci základy Pythonu, vyzkouší si jej na příkladech v praxi a hlavně si ukážeme i praktické využití přímo ve vaší firmě.

Programovací jazyk Python je jednoduchý, praktický a stále oblíbenější nástroj. Používají jej nejen programátoři, ale i ostatní, kteří pracují s počítačem. Pomocí Pythonu si můžete automatizovat práci, rychle přenést nápady a požadavky do fungujících programů či spojovat existující systémy. A samozřejmě mnohem více. Python používají úspěšné projekty jako Facebook, YouTube, Dropbox, Instagram či Seznam.

Více informací… nebo projevit zájem… (kontaktní formulář)

bash: Skriptování v shellu prakticky

Možné varianty délky školení: 1—3 dny

Viděli jste u kamaráda nebo kolegy, jak obrovské množství práce ušetří automatizace i jen krátkým programem v interpretu příkazů systému Linux, tzv. skriptem shellu? Jaká nevídaná kouzla lze provádět přímo na příkazovém řádku? Objednejte si toto školení, kde pochopíte, že potřebné principy nejsou složité.

Více informací… nebo projevit zájem… (kontaktní formulář)

Git & Team work: Jak udržet pořádek, když hrozí chaos

Délka školení: 1 den

Ovládání verzovacího systému a zvládání práce v týmu. Dvě témata, která spolu zdánlivě nemají moc společného. Každý vývojář však potřebuje efektivně zvládat obojí.

Git je špičkou mezi systémy na správu zdrojových kódů, má širokou paletu funkcí. Používá se nejen na správu softwaru, ale třeba i konfiguračních souborů nebo při spolupráci na článcích. Je jasnou volbou, kdykoli je třeba evidovat a skloubit dílo rostoucí najednou ve více verzích, na více místech od různých autorů. Povíme si, jak spolupracovat ve více lidech na složitých úpravách, jak prohlížet historii, co je bezpečné, kdy zpozornět a v čem spočívá síla toho, že git je distribuovaný. Naučíte se mnoho tipů z praxe. Git je nesmírně silný, pro začátečníky však méně přístupný. Pod vedením zkušeného lektora si jeho použití snadno osvojíte.

Týmová spolupráce vyžaduje disciplínu, respekt, trpělivost, předvídání či empatii s kolegou, se kterým často nemůžeme vše probrat osobně. Sebevýkonnější člověk nebo skupina solitérů sami nevytvoří velký solidní projekt. Proto potřebujete silný tým, který táhne za jeden provaz, komunikuje a vždy najde to nejlepší řešení problému. Pokud to ve skupině funguje, lidé se od sebe navzájem učí a inspirují. Jeden papír přetrhnete snadno, ale zkuste přetrhnout dvousetstránkovou knihu!

Verzovací systém jako git spolupráci ulehčuje. Budeme si to ilustrovat na reálných situacích.

Projevit zájem… (kontaktní formulář)

Django: Směřujeme k profesionálním webovým aplikacím

Možné varianty délky školení: 1—2 dny

Django je vyspělý webový framework napsaný v jazyce Python, který podporuje extrémně rychlý vývoj společně s dodržováním principů dobrého návrhu. Snaží se co nejvíce automatizovat a drží se principu DRY (z anglického Don't Repeat Yourself — neopakuj se).

Po přehledné definování struktury datových modelů v Pythonu, které si ukážeme, lze ihned využívat bohaté databázové API. Automaticky je k dispozici luxusní rozhraní pro správu dat, tzv. "admin". Mezi další silné stránky patří přesná evidence a aplikace změn databázového schématu během vývoje projektu (tzv. migrace), podpora flexibilní struktury "hezkých" adres URL, zabudovaný šablonovací systém, kešování, vícejazyčnost, škála rozšiřujících tzv. aplikací či přátelská komunita.

Projevit zájem… (kontaktní formulář)

Linux: Zprovoznění vlastního webového a poštovního serveru

Možné varianty délky školení: 1—2 dny

Chcete uvést do provozu firemní či soukromý síťový server poskytující webové stránky a obstarávající elektronickou poštu pro Vaše uživatele? V tomto kursu se krok za krokem dozvíte, jak na to. Během toho Vám budou vysvětleny principy fungování operačního systému Linux, síťových služeb a dalších oblastí vztahujících se k tématu, vše si sami vyzkoušíte. Naučíte se také základy správy fungujícího systému Linux.

Více informací… nebo projevit zájem… (kontaktní formulář)

Mohu-li nabídnout jakékoli upřesnění nebo možnost individuálního školení na míru, využijte kontaktní formulář, napište na e-mailovou adresu macek@scripteo.cz nebo zavolejte na číslo 608 978 164 .

Reference na oblast školení

Bezkonkurenční školení programovacího jazyka a 100% přizpůsobení požadavkům

„Nejlepší školení programovacího jazyka, jaké jsme doposud v naší organizace absolvovali. Myslím, že splnilo přesně co jsme od něj očekávali, tedy prohloubilo v našich zaměstnancích zájem o pokročilé programovací techniky a jejich praktické využití. V té souvislosti oceňujeme, že žádné téma nebylo tabu, přičemž jsme měli možnost diskutovat řešení praktických problémů z našich projektů. Téma kurzu bylo přizpůsobeno našim požadavkům na 100%. Očekávání byla zcela splněna, tempo výkladu se plynule přizpůsobovalo odezvě nás posluchačů. Kde bylo třeba zastavil se školitel déle, pro nás méně podstatná témata jsme přešli rychleji, což nám maximálně vyhovovalo. Lektor: Ochotný, pro-aktivní, velmi dobrá zpětná vazba, hluboká praktická znalost tématu, ne jen teoretická jak tomu v některých případech bývá.“

Josef Vopička, vedoucí testovací laboratoře, ANF DATA s.r.o., a Siemens Company

Opakované pozvání po skvělé zkušenosti

„Pana Macka jsme si do firmy poprvé pozvali na školení programovacího jazyka Python, který jsme se rozhodli používat. Už po několika slajdech bylo jasné, že pan Macek byla dobrá volba. Logicky zpracované materiály s hlubokou znalostí domény školitele vytvořily skvělou kombinaci, kterou si pochvalovali jak samotní začátečníci, tak pokročilí posluchači. Upřímně mě překvapilo, že nadšení pro jazyk Python v naší firmě bylo po tomto školení větší, než jsem čekal. Díky této dobré zkušenosti jsme se rozhodli pro pana Macka i v případě školení Skriptování v shellu, kde odezva posluchačů byla stejně pozitivní. Osobně se mi líbí, že pan Macek vše co povídá umí rovnou demonstrovat, což velmi zvyšuje pozornost posluchačů. V tomhle se velmi odlišuje od jiných školitelů.“

Lukáš Hefka, SW architekt, CS SOFT a.s.

Perfektní komunikace a dodržení všech slíbených termínů

„S Vladimírem Mackem jsme začali v letošním roce spolupracovat v oblasti školení. Připravoval pro nás dvě školení z oblasti Unix/Linux a Skriptovacích jazyků. Ohlasy posluchačů byly jen vynikající. Velmi ocenili hluboké technické znalosti pana Macka a jeho prezentační schopnosti. Posluchači byli po celou dobu zaujati jeho výkladem a vysoce motivováni pro další práci s přednášenými technologiemi. Za naši společnost mohu vyzdvihnout bezproblémovou, rychlou a přímou komunikaci, dodržení všech slíbených termínů. Spolupráci s Vladimírem Mackem mohu vřele doporučit.“

Mgr. Norbert Nagy, jednatel, AspectWorks, s.r.o.

Pečlivá příprava, hluboké znalosti, výborné vedení

„Pan Macek pro firmu CN Group pořádal dvě školení v oblasti skriptovacích jazyků a Linuxu/Unixu. Nejen já, ale všichni účastníci školení vyjádřili svou naprostou spokojenost. Zdůrazňuji zejména:

  1. Pečlivou přípravu včetně důrazu na komunikaci.
  2. Hluboké technické znalosti.
  3. Naprosto ojedinělé pedagogické schopnosti: zaujmout, naučit, vyzkoušet a to tak, že jsou účastníci motivováni po celou dobu.

Pro CN Group je pan Macek jednoznačná volba pro případné podobné školení v budoucnu.“

Ing. David Janota, Ph.D., director QA, CN Group

Nenásilnou formou k pythonskému myšlení

„Již prvních pár minut svědčilo o lektorových zkušenostech s výukou. Na základě letmé kontroly kódu každého z účastníků si udělal představu o řešených problémech, zájmové oblasti v Pythonu či úrovni znalostí. Té se potom snažil přizpůsobit náplň kurzu. Při částečném opakování základů si jistě každý z nás ujasnil některé teoretické poznatky, které možná používal prakticky, ale bez hlubší znalosti souvislostí a dopadů – využívání paměti, rychlost zpracování, opakovatelnost použití atd. Lektor nastínil možnosti optimalizace i v oblasti psaní kódu tak, aby byl „pythonýrský“. Z pokročilejších témat se věnoval např. obtížnějším regulárním výrazům a zpracování textů. Lektor nastínil možnosti v tématech, která jsou nás specifická. Na otázky odpovídal fundovaně a s mezioborovým nadhledem. Rovněž nám nabídl možnost dodatečných konzultací, až se každý z nás ponoří do řešení svých specifických problémů.“

„Pan Macek při školení předkládá ucelený pohled na vybrané téma, podpořený odkazy pro hlubší studium. Snaží se nenásilnou formou přimět účastníky k "pythonskému" myšlení, které umožňuje plně využít potenciálu programovacího jazyka Python. Dokáže se přizpůsobit aktuální situaci a potřebám účastníků a formální výklad oživit praktickými úlohami.“

„Během školení pan Macek ukázal, že složité věci se dají řešit jednoduše, hezky a elegantně. Přestože účastníci nebyli z oboru IT, kontakt s fundovaným a zkušeným IT specialistou jako je p. Macek jim pomohl, aby své programy psali jednodušeji a robusněji. Školitel bez jakéhokoli zaváhání dokázal odpovědět na všechny dotazy i v širších souvislostech a s možnými důsledky. To je dnes na školeních málo vídaný jev. Přestože inženýrský svět CAE (FEM) a IT jsou si často velmi vzdálené, existuje oblast témat, kde se tyto světy prolínají. A pro takové uživatele bylo školení velmi přínosné. Doufám, že nebude poslední.“

Tým FEM specialistů společnosti MECAS ESI s.r.o.

Skvělý kurz pro začátečníky i pokročilé

„Během dvoudenního úvodního kurzu pana Macka jsme měli možnost nejenom zvládnout základy programování v jazyku Python, ale také si (znovu) uvědomit nesporné výhody objektově-orientovaného programování. Při výkladu hlavních stavebních prvků Pythonu pan Macek nikdy nezapomněl poukázat na nutnost strukturovaného myšlení a tvorby programovacího kódu. Na otázky odpovídal pohotově, ať se týkaly „mikra“ nebo „makra“. Přestože naše skupina byla velmi různorodá, byl kurz obohacující nejen pro úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé. Hlavní devizou kurzu pak byla standardizace základů programování v jazyce Python, jenž je velmi důležitá pro využívání tohoto jazyka v našem odboru v širším měřítku.“

RNDr. Tibor Hlédik, PhD., ředitel odboru makroekonomických prognóz, Česká národní banka

Poutavé, vynikající přístup, dobrý poměr teorie a praxe

„Získal jsem teoretické i praktické znalosti. Na veškeré všetečné otázky bylo odpovězeno. Kurz byl veden výborně.“

Jan Roth

„Kladně hodnotím samostatná cvičení během kurzu, způsob vysvětlování“

Barbora Březinová

„Vynikající přístup. Prolínání teorie s příklady = žádné usínání“

Miroslav Kostolný

„Je zřejmě, že školitel je skutečným expertem ve svém oboru. I přes to si uchoval nezaujatý pohled.“

Jiří Čermák

„Výborné školení, lektor nejenže skvěle ovládal využití pythonu včetně praxe, ale dokázal lekci podat poutavě a zajímavě. To, že jsem po celou dobu školení neusnul, je toho jasným důkazem. Poměr mezi cvičeními a "přednášením" je akorát, na cvičení je času dost. Také oceňuji vstřícnost lektora nejen co se týče probírané látky, ale i co se týče přestávek, občasného odlehčení atd.“

Jiří Kortánek

Po čase znovu objednané třídenní školení zejm. Test Engineerů ve společnosti Siemens. Obdržená číselná hodnocení téměř výhradně vynikající

Dobře investovaný čas

„Po roce jsme do společnosti LiveSport s.r.o. pozvali znovu pana Macka, aby nám pomohl rozšířit znalosti a postupy pokročilého programování v Bashi. Tentokrát jsme školení připravovali společně na míru s vlastní volbou témat a zaměřili ho především na potřeby kolegů z technického týmu. V náplni školení nechyběla témata jako paralelizace v Bashi, práce s child procesy, rozdělování skriptů do logických celků, apod. Školení naplnilo naše očekávání a celodenní výměna znalostí spolu s praktickými ukázkami byla dobře investovaným časem.“

Petr Burian, vedoucí vývoje, LiveSport s.r.o.

Jeden den je málo

„Dle objednávky (jednodenního kursu), v pořádku. Líbila se mi přehlednost, vypíchnutí důležitých věcí z praxe. Odnáším si cca A4 poznámek, které jsem doposud nevěděl, nebo jsem je už zapomněl. Bylo důležité projít základní věci a pak pokročilejší. Já osobně bych víc preferoval pokročilejší věci, ale to nemuselo vyhovovat ostatním - bylo vidět, že někteří kolegové si doplnili i základy.“

Petr Burian, vedoucí vývoje, LiveSport s.r.o.

Dobře nastavený program a hodně užitečných novinek

„Díky za školení. Řekl bych akorát - dobrý základ a hodně tipů, zbytek je potřeba si zkusit vlastní rukou, takže prima. Trefeno myslím docela přesně pro naše vývojáře. Rozumně nastavený program vč. přestávek na vstřebání informací - nikterak hardcore přístup, ale přesto se člověk dozvěděl hodně mocné novinky. Za mě to bylo nastavené dobře - cvičení poučná, dobré podání celé problematiky. Lektor: Příjemný výstup; ví, co dělá; dotazy vítány - vždy se vyřešily, dobrá doporučení pro zohýbání vlastního bashe do efektivní podoby.“

Jiří Pospíšil, vývojář, LiveSport s.r.o.

Zodpovězení i otázek přesahujících osnovu, lektor se vyzná

„Na kurzu se mi nejvíce líbilo to, že byly zodpovězeny i otázky mimo osnovu a týkaly se věcí, které často řeším. Díky odpovědím nyní strávím minimálně o řád méně času, takže nezáživná činnost se stane jen chvilkovou nutnou rutinou. Bylo povězeno hodně v rámci věnovaného času, kde by mohlo být věnováno více času např. dalším externím příkazům, ale z časového hlediska jednoho dne již nebyl prostor. S lektorem jsem byl velmi spokojen a je vidět že danou problematiku zvládá na velmi vysoké úrovni a nemá problém se zodpovězením otázek mimo osnovu.“

Vlastimil Koudela, vývojář, LiveSport s.r.o.

„Celkově příjemný a užitečný kurz. V ramci jednoho dne adekvatni rozsah. Myslim, ze malinko lepsi by bylo dvoudenni skoleni a o neco vice rozebrat dalsi latku, ktera je v jednom dni letem svetem. Predevsim hodnotim upozornovani na notoricke chyby, ktere vznikaji pri programovani v bashi, zejmena ktere delaji zacatecnici.“

„Zaujimave, ak by kurz prisiel pred samotnym pouzitim bashu, usetril by hodiny stravene v manualoch. Pacilo sa mi prisposobenie tempa predchozim vedomostiam.“

„I když člověk občas nějaký skript v Bashi napíše, je dobré, když mu zkušenější člověk vysvětlí, jak to doopravdy funguje pod povrchem. Na panu Mackovi je vidět, že dělá to, co ho baví a snaží se to dělat dobře.“

Další reakce vývojářů či správců ze spol. LiveSport

Velký přínos školení, perfektně zpracované podklady

„Toto školení bylo jedno z nejlepších, které jsem v poslední době absolvoval a mělo pro mne velký přínos. Jazyku Python se budu i nadále více věnovat.“ Naplnění představ: „Vysoko nad rámec mého očekávání.“

Rozsah: „Přizpůsobeno přímo daným požadavkům.“

Téma: „Dobře zvolená, hned použitelná v praxi.“

Co se líbilo: „Přátelský přístup, ochota a odbornost lektora. Obrovské možnosti jazyka Python. Perfektně zpracované podklady školení.“

Lektor: „Perfektní odpovědi včetně praktických příkladů. Výborná schopnost naučit a vysvětlit problematiku. Trpělivost.“

Tomáš Gorda, specialista na testování, ANF DATA s.r.o., a Siemens Company

Opravdové znalosti a obrovský přehled

„Pan Macek je opravdovým odborníkem v oblasti Pythonu s obrovským přehledem. Díky tomu jsme si mohli moderovat školení jak jsme chtěli. Lektor je schopen měnit předem domluvenou osnovu v průběhu školení. Něco jsme přeskočili, či probrali jen letmo, protože jsme zjistili, že to vlastně nepotřebujeme vědět. Jiné věci jsme naopak probrali podrobněji, než jsme původně chtěli. Dostali jsme odpovědi i na spoustu otázek, které vyplynuly až v průběhu školení a byly mimo osnovu. Nejen to, díky školení jsem se dozvěděl, jak Python opravdu funguje a jak ho správně efektivně využívat.“

Zjištění: „Čím lépe připravená osnova, tím lepší kurz. Takže tlačit na učastníky školení, ať se co nejlépe připraví předem a rozmyslí si, co se chtějí dovědět. Ale to jsme věděli i před školením. Nezbývá, něž to zopakovat pro příště...“

Specialista na testování (neuvedl jméno), ANF DATA s.r.o., a Siemens Company

Výrazná pomoc při výběru dodavatele a ušetření času

„Pana Macka jsme oslovili v rámci výběrového řízení, prostřednictvím kterého jsme vybírali nového dodavatele našeho webu. Posudky pana Macka nám o uchazečích sdělily informace, na jejichž zjištění bychom neměli čas a především odborné znalosti. Posudky tak výrazně usnadnily výběr.“

Katarína Holubcová, výkonná ředitelka, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

Profesionalita a spolehlivost

„Na spolupráci s Vladimírem si ceníme nejvíce jeho profesionality a spolehlivosti. Rozsah jeho znalostí oceňují zejména účastníci našich školení, která vede.“

Petr Krčmář, šéfredaktor Root.cz

I přehledovka byla užitečná

„Pan Macek nám operativně poskytl přehledové školení jazyka Python, které posluchače provedlo základními syntaktickými pravidly jazyka Python a zároveň posluchačům umožnilo nahlédnout do efektivity a sémantické jednoduchosti, kterou Python nabízí. Školení bylo míněné jakožto ochutnávka toho, jak s využitím tohoto moderního jazyka řešit jednotlivé IT problémy Risk Controllingu v Raiffeisenbank.“

Ing. Martin Hanuš, PhD., Head of Risk Controlling at Raiffeisenbank a.s.

Všechna doporučení »